Hóa chất Diethylene Glycol (deg)

Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Diethylene Glycol (deg)
  • Công thức phân tử: (HOCH2CH2)2O hay C4H10O3
  • Đơn vị cung cấp: Đình Hải Plastic
Danh mục: