Hóa chất Triethylene Glycol (teg)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

  • Công thức phân tử: C6H14O4
  • Khối lượng mol: 150.17 g/mol
  • Điểm chớp cháy: 165 °C/ 329 °F
  • Tốc độ bay hơi <0,001
  • Trọng lượng riêng/ Mật độ: 1.120
  • Độ nhớt: 48 mPa.s ở 20 °C
Danh mục: