Hóa chất Xylene

Liên hệ

 • Xuất xứ: Korea (Hàn Quốc) 
 • Quy cách đóng góp: 179 kg/drum
 • Công thức phân tử: C6H4(CH3)2
 • Một số tên gọi khác: Xylol, dimethylbenzen
 • Nhiệt độ tự bốc cháy: 5000 độ C
 • Điểm chớp cháy (abel): 240 độ C 
 • Tỷ trọng ở 200 độ C: 0.865 – 0.875 kg/L
 • Giới hạn bốc bơi: 
 • Dưới 1.0% vol
 • Trên 6.0%
 • Hơi đông đặc ở 00C và 1 atm: 3.7 
Danh mục: