Tank nhựa 1000 lít cũ

Liên hệ

  • Kích thước: 1200 x 1000 x 11150 mm
  • Dung tích: 1000l
  • Chất liệu: Nhựa nguyên sinh HDPE
  • Gồm: Khung, van đáy bồn
  • Chất lượng: 98%
  • Sục sữa sạch: 100%
Danh mục: